Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

 Wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego ze strony www.dwe-espana.es jest jednoznaczne z akceptacją postanowień załączonego Regulaminu oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Dial World Exchange Espana z siedzibą na Teneryfie C/Irlanda A-401,San Eugenio Alto 38660 z wpisem do rejestru przedsiębiorców numer 291051270964  Ministerstwa Pracy oraz ewentualne podmioty powiązane z Dial World Exchange Espana na terenie RP.

Obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO.

Osoba akceptująca postanowienia Regulaminu oświadcza i potwierdza, że:

✓ ukończyła 18 lat,

✓ został(a) poinformowany(a) o przysługującym prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

✓ została(a) poinformowany (a) o prawie do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, których dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,

✓ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dial World Exchange Espana z siedzibą na Teneryfie C/Irlanda A-401,San Eugenio Alto 38660, Hiszpania z wpisem do rejestru przedsiębiorców numer 291051270964  Ministerstwa Pracy.

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową,

✓ wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Dial World Exchange Espana z siedzibą na Teneryfie C/Irlanda A-401,San Eugenio Alto 38660  Hiszpania. zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016r. Dz. U. z 2016r. poz. 1030 ze zm.),

✓ umieszczone informacje na stronie www.dwe-espana.es mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 i art. 66 § 1 1 Kodeksu Cywilnego.     

#Źródła danych i podstawa prawna przetwarzania

W ramach fanpage przetwarzamy Twoje dane osobowe. Pochodzą one z następujących źródeł:

 • pozyskane bezpośrednio od Ciebie, które przetwarzamy dzięki Twojej zgodzie (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO);
 •  lub kierując się naszym tzw. uzasadnionym interesem (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO); 
 • przekazane nam przez Facebook’a, które przetwarzamy dzięki Twojej zgodzie udzielonej Facebookowi (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO) ;
 • dane, które zebraliśmy śledząc Twoją aktywność w internecie, w tym tzw. dane wywnioskowane, które opracowaliśmy samodzielnie na podstawie Twojej aktywności, lub też zostały one opracowane przez Facebooka; w obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

W każdym z przypadków podanie danych było dobrowolne, a udzieloną nam lub Facebookowi zgodę możesz cofnąć lub ograniczyć- sprawdź #Twoje Prawa.

#Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące dane na Twój temat:

 • imię i nazwisko; 
 • numer telefonu;
 • adres email;
 • wiek
 • płeć
 • miejscowość .

#Odbiorcy danych

Zebrane na Twój temat dane przetwarzamy dla naszych celów opisanych w #Cele Przetwarzania. Aby jednak działać sprawnie, bezpiecznie i efektywnie w wybranych przypadkach udostępniamy Twoje dane naszym kooperantom np.  firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy. 

#Administrator

 • Administratorem Twoich danych jest: Dial World Exchange Espana     
 • Ponieważ fanpage prowadzony jest w ramach platformy Facebook, w niektórych przypadkach występujemy z Facebookiem wspólnie jako tzw. współadministratorzy. Więcej nt. tego jak działają współadministratorzy znajdziesz w art. 26 rozporządzenia RODO.  
 • W odniesieniu do niektórych danych, albo do wybranego sposobu przetwarzania administratorem Twoich danych jest wyłącznie Facebook. Więcej informacji nt. zasad przetwarzania Twoich danych przez Facebooka znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 • Bez względu na powyżej wymienione sytuacje w żadnym z przypadków Dial World Exchange Espana nie występuje jako podmiot przetwarzający dane (tzw. procesor) w imieniu Facebooka, jak również Facebook nigdy nie występuje jako  procesor Dial World Exchange Espana

#Cele przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy:

 • aby móc się z Toba komunikować za pośrednictwem platformy Facebook;
 • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych w tym targetowania lub profilowania;
 • w celu  świadczenia usług drogą elektroniczną.

W naszej działalności wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. 

#Twoje prawa

Pamiętaj, że przysługują Tobie następujące prawa względem nas i wykonywanego przez nas przetwarzania: 

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących: 
  • posiadanych przez nas danych na Twój temat,
  • celu i sposobu przetwarzania,
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
  • źródła pochodzenia danych;

Jeżeli występujemy jako współadministrator Twoich danych wspólnie z Facebookiem, to pamiętaj, że opisane wyżej prawa możesz realizować niezależnie względem każdego z administratorów. 

#Skargi 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie jest zadowolona ze sposobu przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych, może zwrócić się do niego o zmianę sposobu ich przetwarzania. W przypadku braku reakcji ze strony Administratora lub w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do reakcji, osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych.

#Kontakt 

Możesz skontaktować się z naszym IOD pod adresem e-mail info@dwe-espana.es, a także telefonicznie pod numer telefonu: 602195323.

#Czas przetwarzania danych 

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu zaprzestania naszej aktywności na Facebooku, do momentu otrzymania informacji o likwidacji przez Ciebie konta w portalu Facebook, lub do momentu zamknięcia platformy Facebook, w zależności która z powyższych sytuacji nastąpi wcześniej.